*suverän komfort*sportig aktiv*åkning hög nöjesfaktor*